В моя дом яхниите са на почит. Когато има свинско готвено с гъби всички...