Това ястие със свинско е подходящо за почивните дни, понеже се изисква по – дълго време...