Няма човек, който може да устои на топла пенерлия. Това е изкушение от...