Ако сте ходили по панаири и сборове вероятно сте виждали, че винаги има сергии...