Ще ви представя класическата рецепта за агнешка дроб сарма. Така, както я...