В къщи този десерт го наричаме чудо сладкиш. Ще ви кажа...