Когато се прибера от работа и нямам много време за сложни питки, приготвям...