Когато нещо е толкова хубаво, че само говори за себе си, думите са излишни… Това важи...