Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Парти питки

 Рецептата за тези парти питки е толкова сполучлива, че трябва задължително да я
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Бяла питка

 Защо бяла ли? Защото течността за тестото е само от прясно мляко.